Påmeldingsskjema

 Velkommen til seminaret "Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer".

Seminaret skal bidra til at dere kan kartlegge og vurdere risikoen ved bruk av farlige stoffer/farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Målgruppe for seminaret er arbeidsgivere og arbeidstakere i små virksomheter fra eksempelvis metallverksted, bilverksted, kjemisk industri, laboratorier, renholdsbransjen m.fl.

Seminaret er gratis, og det blir servert enkel lunsj.

Det er plass til inntil 50 deltakere. Vi tar forbehold om nok deltakere for å kunne gjennomføre seminaret.

 

Seminaret inngår i EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer» og skal blant annet hjelpe små virksomheter som håndterer farlige stoffer med risikovurdering. Det er Arbeidstilsynet som arangerer seminaret, i samarbeid med partene i arbeidslivet og det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA.

Informasjon

Tid
Torsdag 9. mai 2019 kl. 10.00 - 14.00
Påmeldingsfrist
Fredag 3. mai 2019 kl. 16.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.