Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering - Oslo 24. mars 2020

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.