Påmeldingsskjema

Trakassering og seksuell trakassering er svært alvorlig og rammer den som berøres hardt. Det kan skape mistrivsel på jobben, føre til psykiske plager, sykefravær, og dårlig arbeidsmiljø generelt. I noen tilfeller bidrar trakassering til at den berørte velger å slutte i jobben.

Arbeidsgiver har en plikt til å hindre og forebygge trakassering på arbeidsplassen. Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere risikoen for trakassering på arbeidsplassen.

Det er Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet som tilbyr kurset. Kurset er gratis.

Informasjon

Tid
Tirsdag 26. mars 2019 kl. 11.00 - 14.00
Påmeldingsfrist
Fredag 22. mars 2019 kl. 15.30

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.